top of page

פיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים

העיסוק בניהול ומנהיגות אינו יורד מסדר היום הארגוני ובצדק.

ההנהגה היא זו אשר יכולה לרתום את העובדים למטרות הארגון להוביל להצלחות

מפתיעות. ניתן לדמות את הארגון לקבוצת ספורט שבראשה מנהיג או מנהיגה, שהם מאמני הקבוצה. באנלוגיה זו, ברור כי מאמן טוב הוא זה שביכולתו לנתב את השחקנים, לאמן אותם לחשוב כיחידה אחת ובאותו הזמן לוודא שכל אחד מהם מממש באופן מכסימלי את כישוריו בכל משחק. היכולת לאמן ולהפעיל את השחקנים, כך שבכל רגע כל שחקן ירגיש מאותגר פיזית ואינטלקטואלית, היא קריטית לניצחון הקבוצה.

 

מתוך ניסיון רב בליווי מנהלים ומנהלות בכל רמות הארגון. אנו באליפסה מציעים שילוב של מספר מתודות מובילות שמטרתן למקסם את הפוטנציאל של עובדי הארגון ושל מנהיגיו כאחד. תהליך העבודה כולל בניית תוכנית לפיתוח מנהיגות וניהול המותאמת לצרכי הארגון ותרבותו, יישום התוכנית והערכת האפקטיביות שלה. הליווי שאנו מציעים מותאם לרמת שונות של המנהלים בארגון, מעתודה ניהולית ועד להנהלה בכירה.במקביל לעבודה הקבוצתית אנו מיישמים מגוון שיטות עבודה אישיות וייחודיות לאליפסה לפיתוח מנהלים כגון: ליווי וייעוץ אישי, חניכה (Coaching), בניית מערך אימון פנים ארגוני וניתוח מהלכי עבודה (Pad). התהליך שם דגש הן על הפרט ומקומו כמנהיג והן על המעבר מניהול של בודדים לפעולה כצוות ניהולי הממוקד בהשגת המטרות הארגוניות.

bottom of page