top of page

 

למידה  ארגונית וחוכמה ארגונית

(organizational Wizdom)

 

למידה בכלל ולמידה ארגונית בפרט הפכו עם השנים מושג רווח, המשקף את הבנת הצורך להימנע מחזרה על טעויות ואף יותר מכך, להתבסס על ניסיון העבר בכדי להימנע משגיאות פוטנציאליות. הפנמת הרעיון כי אנשי הארגון מגלמים הון אנושי שמימושו כרוך בלמידה הדדית הובילה לשלל רעיונות, תיאוריות ופרקטיקות בתחום הלמידה הארגונית. יחד עם זאת, ההיסטוריה מלמדת כי למידה אישית וארגונית אינן משימות קלות. הכשלים בתהליכי לימוד ארגוני רבים והם נובעים מאינטגרציה של ארבע סיבות עיקריות: טכניות, פרסונאליות, פוליטיות ותרבותיות.

 

אנו באליפסה מציעים מודל המאפשר התמודדות ארגונית עם הדילמות והקשיים ביישום תהליכי הלמידה, ומשלב מספר מתודות תוך התייחסות לגורמים הבולמים למידה. באמצעות גישות מתקדמות, המבוססות על מתודת התחקיר בחיל האוויר ועבודת גופי פיתוח טכנולוגיים, אנו מציעים חוויה ארגונית משותפת שמטרתה לסייע לארגון ואנשיו ללמוד אודות עבודתם, מגבלותיהם ופוטנציאל הצמיחה הגלום בהם.

 

לקריאה נוספת אודות הנושא ומתודת העבודה שלנו ראו בקישור זה

 

bottom of page